Krótka informacja dla rodziców

(Tłumaczenie online)

Zadanie wychowania dzieci na osoby odpowiedzialne społecznie spoczywa na rodzicach. To ważne prawo jest zapisane w Ustawie Zasadniczej. Przez rodziców mamy na myśli opiekunów wszystkich dzieci i młodzieży uczęszczających do naszej szkoły.

Szkoła ponosi jednak odpowiedzialność za edukację i wychowanie dzieci i młodzieży. Szkoła im. Georga Weertha uważa, że ​​jednym z podstawowych zadań jest zapewnienie dobrego samopoczucia uczniom we współpracy z rodzicami.

Udział rodziców jest częścią żywej demokracji i szkoły praworządności. Ponieważ demokracja żyje z uczestnictwa. Skutkuje to aktywnym zobowiązaniem obu stron do współpracy we wzajemnym szacunku.

Jako szkoła nieustannie pracujemy nad tym, aby jak najlepiej spełniać nasze standardy w zakresie sprawiedliwości edukacyjnej, uczestnictwa, przejrzystości, jakości i skuteczności.

Szkoła im. Georga Weertha jest zintegrowaną szkołą średnią (ISS), która koncentruje się na edukacji społecznej i edukacji medialnej.

W sumie 50 nauczycieli i sześciu szkolnych pracowników socjalnych opiekuje się około 450 uczniami.

Jesteśmy zróżnicowaną społecznością prowadzącą aktywne życie szkolne.

Nasze obowiązkowe zajęcia do wyboru i nasz całodniowy program oferują możliwość uczenia się i rozwijania umiejętności i zdolności oraz odkrywania nowych zainteresowań.